30 Aug 2014

lieve hugo: king of kaseko


1 - na foe sang èdè
2 - dorina
3 - kodokoe loekoe boeng
4 - poenta poenta
5 - blaka rosoe
6 - profosang
7 - okrosoepoe
8 - mi sa memrè na dèè
9 - oeng booi
10 - no njang alla njang
11 - mi seni a booi
12 - mariana mi boto


DL

No comments:

Post a Comment