1 May 2015

modern mayan (1972)


1 - san juan chamula
2 - fiesta of san bartolo
3 - fiesta of san bartolo
4 - fiesta of san sebastian
5 - fiesta of san sebastian
6 - chalchiuitan
7 - chalchiuitan
8 - huistan
9 - fiesta of san alonzo
10 - majosic
11 - tenango
12 - guacitepec
13 - petalcingo
14 - tila
15 - fiesta of el senor de tila

liner notes included 

DL

No comments:

Post a Comment