9 Nov 2017

de kaseko stars


1 - suja suja kinje
2 - sikki malinda
3 - badjie
4 - tja mie garincha
5 - oema srefie e doe boeng hogrie
6 - tang scribie nanga mie
7 - meisje e plasje
8 - antilliaanse vals
9 - adjosje alla mang
10 - anna
11 - biegie dagoe


DL

No comments:

Post a Comment